ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

Cash In Safe Insurance Product Information

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမပိုင်လုပ်ငန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများသည် မိမိလက်ဝယ်ရှိငွေများကို လုပ်ငန်း တည်ရှိရာ နေရာတွင် ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် သိမ်းဆည်းစဉ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားသောငွေကို ပြန်လည် အစားထိုးရရှိနိုင်ရန် ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံထားရှိကြပါသည်။

 

အာမခံထားသူ

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များထားနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားမည့်အကြောင်းအရာ

သိမ်းဆည်းမည့်ငွေသားများကိုအာမခံထားနိုင်ပါသည်။

         

အာမခံသက်တမ်း

၁ နှစ်ထားရှိရပါမည်။

 

အာမခံထားငွေ

သိမ်းဆည်းမည့်ငွေပမာဏကိုထားရှိနိုင်ပါသည်။

 

ရရှိမည့်အကာအကွယ်

သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ လုယူခံရခြင်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပေးပါသည်။

 

ပရီမီယံနှုန်း   

အာမခံထားငွေအပေါ်အနည်းဆုံး ဝ.၅၀% မှ အများဆုံး ၁% ဖြစ်ပါသည်။ ငွေထားရှိသည့် အဆောက်အဦးတည်နေရာ အချက်အချာကျမှု၊ ခိုင်ခန့်မှု၊ ငွေသိမ်းဆည်းသည့်အခန်း၊ ငွေသေတ္တာလုံခြုံကောင်းမွန်မှုအရ လျှော့နှုန်းခံစားခွင့်များ ရှိသဖြင့် အနည်းဆုံးပရီမီယံနှုန်းမှာ ဝ.၂၀% သာရှိပါသည်။

 

Cash In Safe Term and condition

Cash In Safe Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

 

 

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ။

Fire Insurance FAQs

Cash In Safe Product Information

Cash In Safe Insurance Product Information

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမပိုင်လုပ်ငန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများသည် မိမိလက်ဝယ်ရှိငွေများကို လုပ်ငန်း တည်ရှိရာ နေရာတွင် ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် သိမ်းဆည်းစဉ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားသောငွေကို ပြန်လည် အစားထိုးရရှိနိုင်ရန် ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံထားရှိကြပါသည်။

 

အာမခံထားသူ

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များထားနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားမည့်အကြောင်းအရာ

သိမ်းဆည်းမည့်ငွေသားများကိုအာမခံထားနိုင်ပါသည်။

         

အာမခံသက်တမ်း

၁ နှစ်ထားရှိရပါမည်။

 

အာမခံထားငွေ

သိမ်းဆည်းမည့်ငွေပမာဏကိုထားရှိနိုင်ပါသည်။

 

ရရှိမည့်အကာအကွယ်

သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ လုယူခံရခြင်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပေးပါသည်။

 

ပရီမီယံနှုန်း   

အာမခံထားငွေအပေါ်အနည်းဆုံး ဝ.၅၀% မှ အများဆုံး ၁% ဖြစ်ပါသည်။ ငွေထားရှိသည့် အဆောက်အဦးတည်နေရာ အချက်အချာကျမှု၊ ခိုင်ခန့်မှု၊ ငွေသိမ်းဆည်းသည့်အခန်း၊ ငွေသေတ္တာလုံခြုံကောင်းမွန်မှုအရ လျှော့နှုန်းခံစားခွင့်များ ရှိသဖြင့် အနည်းဆုံးပရီမီယံနှုန်းမှာ ဝ.၂၀% သာရှိပါသည်။