မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ

Product Information

Snake Bite Life Insurance Product Information

 

မြွေအန္တရာယ်အာမခံ

အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိ မည်သူမဆိုထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း     

၁ နှစ် ထားရှိရပါမည်။

အာမခံထားငွေ

ကျပ် ၅ သိန်း မှ ကျပ်သိန်း၅၀ အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း     

တစ်ယူနစ်လျှင် ပရီမီယံ ကျပ်(၅၀ဝ)နှုန်း (၁၀ယူနစ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်)

အကျိုးခံစားခွင့်များ  

မြွေအန္တရာယ်ကြောင့် သေဆုံးခြင်း ကျပ်(၅)သိန်း   

ဆေးဝါးကုသခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်  အတွက် အများဆုံးကျပ် ၈၀၀၀၀ အထိ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါသည်။