အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Sportsmen Life Insurance Product Information

အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

အသက် ၁၀နှစ်မှ ၆၀နှစ်အထိ အားကစားသမားများ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း     

၁ နှစ် ထားရှိရပါမည်။

အာမခံထားငွေ       

ကျပ် ၁၀ သိန်းမှ အများဆုံး သိန်း၅၀ အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

ရရှိမည့်အကာအကွယ်          

အားကစားသမား လေ့ကျင့်ကာလနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကာလအတွင်းသေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် အကာအကွယ် ဖြစ်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း   

အာမခံထားငွေကျပ် (၁၀)သိန်း တစ်ယူနစ်လျှင် ပရီမီယံ ကျပ် ၅၀ဝဝနှုန်း(၅ ယူနစ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်။)

အကျိုးခံစားခွင့်များ  

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အမျိုးမျိုးအတွက် အာမခံထားငွေအပေါ်သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသည်။   သေဆုံးပါကမှီခိုသူများအတွက်အာမခံထားငွေအပြည့်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။

 

Sportsmen Life Insurance Terms and Conditions

 

Sportsmen Life Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-   450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

 

 

အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ။

Sportsmen Life Insurance FAQs

Sportman Life Insurance