ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Cash In Safe Insurance Product Information

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမပိုင်လုပ်ငန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများသည် မိမိလက်ဝယ်ရှိငွေများကို လုပ်ငန်း တည်ရှိရာ နေရာတွင် ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် သိမ်းဆည်းစဉ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားသောငွေကို ပြန်လည် အစားထိုးရရှိနိုင်ရန် ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံထားရှိကြပါသည်။

 

အာမခံထားသူ

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များထားနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားမည့်အကြောင်းအရာ

သိမ်းဆည်းမည့်ငွေသားများကိုအာမခံထားနိုင်ပါသည်။

         

အာမခံသက်တမ်း

၁ နှစ်ထားရှိရပါမည်။

 

အာမခံထားငွေ

သိမ်းဆည်းမည့်ငွေပမာဏကိုထားရှိနိုင်ပါသည်။

 

ရရှိမည့်အကာအကွယ်

သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ လုယူခံရခြင်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပေးပါသည်။

 

ပရီမီယံနှုန်း   

အာမခံထားငွေအပေါ်အနည်းဆုံး ဝ.၅၀% မှ အများဆုံး ၁% ဖြစ်ပါသည်။ ငွေထားရှိသည့် အဆောက်အဦးတည်နေရာ အချက်အချာကျမှု၊ ခိုင်ခန့်မှု၊ ငွေသိမ်းဆည်းသည့်အခန်း၊ ငွေသေတ္တာလုံခြုံကောင်းမွန်မှုအရ လျှော့နှုန်းခံစားခွင့်များ ရှိသဖြင့် အနည်းဆုံးပရီမီယံနှုန်းမှာ ဝ.၂၀% သာရှိပါသည်။

 

Cash In Safe Term and condition

Cash In Safe Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

 

 

ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ။

Fire Insurance FAQs

Cash In Safe Insurance